.bubble-comment-count{ background:transparent url(http://tinyurl.com/yd7yycn) no-repeat; float:right;top:0; font-size:11px; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight:bold; height:31px; width:34px; text-align:center; margin-left:10px; padding:4px 0 0 3px; }

Wednesday, March 31, 2010

0 Rupanya kerugian Astro berikutan penamatan perkhidmatan di Indonesia

Astro catat untung bersih RM233 juta
KUALA LUMPUR - Astro All Asia Networks Plc. (Astro) mencatatkan keuntungan selepas cukai dan kepentingan minoriti (PATAMI) sebanyak RM233 juta bagi tahun kewangan berakhir 31 Januari 2010 berbanding kerugian bersih sebanyak RM529 juta pada tahun kewangan lalu.

Kerugian yang dialami pada tahun 2009 itu disebabkan penamatan perkhidmatan televisyen berbayar di Indonesia.

Pengerusinya, Datuk Badri Masri (gambar) berkata, syarikat juga mencatat peningkatan perolehan kumpulannya sebanyak 10 peratus kepada RM3.3 bilion berbanding RM2.97 bilion tahun sebelumnya.

"Ini didorong oleh peningkatan permintaan daripada segmen perniagaan televisyen berbayar dan ia kini menjadi penyumbang utama kepada pertumbuhan kumpulan,'' katanya dalam kenyataan yang dikeluarkan di sini semalam.

Menurut beliau, pendapatan sebelum cukai, faedah, penyusutan dan pelunasan (EBITDA) Astro pula meningkat sebanyak 24 peratus kepada RM831 juta berbanding RM671 juta tahun sebelumnya.

Astro mencatatkan penambahan sebanyak 284,000 pelanggan baru dalam segmen perniagaan televisyen berbayar sekali gus meningkatkan jumlah pelanggan ketika ini kepada 2.93 juta orang.

Jumlah pelanggan tersebut mewakili sebanyak 49 peratus kadar penembusan perkhidmatan televisyen satelit ke rumah kediaman di Malaysia.

Sehubungan itu, Ketua Pegawai Eksekutif Astro TV, Datuk Rohana Rozhan berkata, Astro TV mencapai EBITDA sebanyak RM846 juta iaitu pencapaian tertinggi dalam sejarah syarikat.

"Maklum balas berhubung perkhidmatan definisi tinggi (HD) mula meningkat dan kami bercadang untuk memperkenalkan tawaran baru seperti rakaman digital video, video atas permintaan (VOD) dan sambungan internet protokol (IP),'' katanya.

Mengulas lanjut mengenai hala tuju syarikat, beliau berkata, tahun ini akan menjadi tahun kemuncak bagi peminat sukan memandangkan Astro akan menyiarkan 64 perlawanan Piala Dunia 2010 secara langsung dalam siaran definisi standard dan HD serta perlawanan Piala Thomas dan Uber, Sukan Komanwel di New Delhi serta Sukan Asia di Guangzhou.

Selain itu, lembaga pengarah Astro juga mengumumkan dividen interim keempat dikecualikan cukai sebanyak 5.0 sen sesaham yang menjadikan jumlah dividen bagi tahun itu sebanyak 12.5 sen sesaham.

0 Arah tuju bisnes Malaysia selepas Tahun 2020

Ke manakah tujuan kita?


2010/03/31
MATLAMAT utama Model Ekonomi Baru (MEB) adalah menjadikan Malaysia negara maju berpendapatan tinggi dengan ciri keterangkuman dan kebolehmampanan menjelang 2020.

Pencapaian satu-satu matlamat tidak seharusnya menjejaskan yang lain. Dalam usaha gigih mencapai matlamat itu, kita tidak boleh mengambil jalan pintas dengan berbelanja lebih menggunakan kekayaan sumber asli yang sememangnya tidak kekal. Kita juga tidak boleh menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa pasaran dan mengabaikan keperluan memelihara keharmonian sosial. Selepas mencapai status negara maju, usaha perlu diteruskan untuk mengekalkan kedudukan itu meskipun selepas 2020.
Melonjak ke arah status berpendapatan tinggi

Pelaksanaan penuh dan mampan bagi pembaharuan yang disarankan Majlis Penasihat Ekonomi Negara (MPEN) akan mendorong transformasi Malaysia ke arah ekonomi berpendapatan tinggi menjelang 2020.

MPEN menjangka pembaharuan yang berani akan menambahgiat pelaburan, mendorong produktiviti buruh dan merangsang kecekapan, lalu menaikkan kadar pertumbuhan benar kepada purata 6.5 peratus setahun dalam tempoh 2011-2020.
Keluaran Negara Kasar (KNK) per kapita akan meningkat kepada kira-kira AS$17,700 menjelang 2020.

Senario ini mengandaikan tidak berlakunya satu lagi krisis ekonomi besar pada peringkat global yang boleh menggelincirkan ekonomi Malaysia keluar daripada landasan pertumbuhan ini.

Jika sasaran pertumbuhan KDNK hendak dicapai, maka permintaan agregat juga perlu tumbuh pada kadar yang bertenaga.

Pelaburan akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi melepasi 2020. Sumbangan daripada pelaburan swasta mesti kembali ke paras bermakna seperti yang dicapai pada 1997, iaitu mencecah hampir satu per lima daripada KDNK menjelang 2020 berbanding kira-kira satu per sepuluh pada 2010.

Pertumbuhan mampan juga akan disokong hemat fiskal. MEB mahukan defisit fiskal dikurangkan lagi ke paras hampir seimbang menjelang 2020.

Defisit fiskal Kerajaan Persekutuan, iaitu kira-kira 7.4 peratus daripada KDNK, mencecah paras puncak pada 2009 dan dijangka menurun kepada 5.6 peratus daripada KDNK pada 2010.
Sentimen pasaran akan bertambah baik lagi jika defisit fiskal ini dikurangkan lagi.

Menjanakan manfaat untuk semua rakyat

Keterangkuman adalah matlamat kedua dan adalah komponen utama MEB. Ini menjadi prasyarat untuk memupuk perasaan kekitaan.

Pertumbuhan yang menyokong golongan miskin akan memastikan tiada kumpulan yang akan dipinggirkan dan keperluan asas rakyat akan dipenuhi.

Keluarga akan diberi peluang dan keupayaan memburu impian mereka di bandar, pekan dan kampung yang moden, canggih dan mudah hubung.

Mereka akan tinggal, bekerja dan belajar di tempat yang bebas daripada berasa bimbang terhadap jenayah, penghinaan diskriminasi dan kekurangan keperluan.

Keterangkuman akan membolehkan semua komuniti menyumbang dan berkongsi kekayaan negara.

Walaupun kesaksamaan sempurna itu mustahil dicapai, namun masyarakat yang terangkum akan memastikan masalah ketidaksamaan ini tidak akan menjadi lebih buruk.

Masyarakat yang berpecah dari segi etnik lebih cenderung mencetuskan konflik ganas.

Komposisi penduduk Malaysia yang berbilang bangsa masih satu ciri unggulnya dan kepelbagaian etnik ini akan kekal bersama kita.

Namun, tumpuan berlebihan pada pengagihan sumber berasaskan etnik akan menimbulkan jurang keterpisahan dan pertelingkahan yang semakin buruk.

Cabaran utama pertumbuhan terangkum ialah pembentukan langkah berkesan yang mencapai keseimbangan antara kedudukan istimewa Bumiputera dengan kepentingan sah kumpulan yang lain.

Justeru, program tindakan afirmatif mesra pasaran yang seiring dengan prinsip keterangkuman akan:


Menyasarkan bantuan kepada isi rumah dalam kumpulan 40 peratus terendah yang 77.2 peratus ialah Bumiputera dan ramai yang berada di Sabah dan Sarawak.


Memastikan peluang yang saksama dan adil melalui proses yang telus.


Menyediakan akses kepada sumber berasaskan keperluan dan merit bagi menambahbaik keupayaan, pendapatan dan kesejahteraan.


Mempunyai rangka kerja institusi mantap demi pemantauan lebih baik dan pelaksanaan yang berkesan.

Program tindakan afirmatif yang telus dan mesra pasaran adalah bertumpu pada pembinaan keupayaan dan kemampuan isi rumah berpendapatan rendah dan perniagaan kecil, bukannya memenuhi syarat dalam mencapai kuota atau sasaran tertentu.

Program Transformasi Ekonomi (PTE) akan mewujudkan mekanisme untuk mengukuhkan keupayaan isi rumah dalam kumpulan 40 peratus terendah supaya mereka dapat mengambil kesempatan daripada peluang yang ada untuk mendapatkan pekerjaan lebih baik, meningkatkan produktiviti dan menambah pendapatan.

Kumpulan ini akan dibantu dengan program membina kemahiran supaya dapat menggunakan naluri keusahawanan bagi memulakan dan mengembangkan perniagaan mereka.

Ini akan menambahbaikkan taraf, peluang dan prospek kehidupan mereka.

Amalan dulu yang membiakkan aktiviti merentir (rent-seeking) dan kuasa naungan (patronage) yang tidak sihat serta menular akan dihentikan.

Penyelesaian yang mampu bertahan lama dari segi ekonomi dan alam sekitar

Komponen kebolehmapanan dalam MEB bertujuan memastikan semua langkah saranan yang diutarakan di bawah model baru itu mestilah mapan dari segi ekonomi dan alam sekitar.

Kebergantungan Malaysia pada penggunaan sumber asli sebagai jentera utama pertumbuhan ternyata tidak mampan dalam kedua-dua aspek berkenaan.

Ini tidak bermaksud mencadangkan penggunaan sumber asli tidak harus menjadi komponen utama pengeluaran negara.

Namun, ini bererti di bawah model baru, keputusan pelaburan dan dasar hanya akan dibuat selepas menimbangkan semua impak jangka panjang terhadap masyarakat, ekonomi dan alam sekitar.

Kebolehmampanan ekonomi akan dipastikan menerusi pembentukan disiplin fiskal yang diperlukan bagi melindungi keseimbangan makroekonomi dan kestabilan kewangan.

Pembaharuan sektor awam adalah komponen penting bagi kebolehmampanan fiskal jangka panjang dan menjadi komponen utama MEB.

Pembaharuan perkhidmatan awam yang berterusan, termasuk peningkatan kemahiran dan latihan semula kakitangan akan menjadi kunci kepada peningkatan kecekapan perkhidmatan awam dan menjadikannya lebih fokus pelanggan.

Kebolehmampanan alam sekitar akan dicapai dengan menolak pendekatan tradisional terhadap pertumbuhan ekonomi yang terlampau mengabaikan alam sekitar.

Sungguhpun sudah wujud sedikit keprihatinan mengenai alam sekitar, namun dasar lalu bertumpu kepada isu penyampaian pertumbuhan yang kemudian diikuti oleh langkah menangani isu alam sekitar.

Pada masa depan, penekanan sama mesti diberikan kepada soal perlindungan alam sekitar dan pertumbuhan ekonomi.

Pengukuran KDNK konvensional bagi pertumbuhan ekonomi tidak mengambil kira kos terhadap masyarakat yang timbul akibat kemerosotan alam sekitar.

Perkembangan terbaru konsep ‘KDNK Hijau’ akan memungkinkan pertimbangan wajar diberikan mengenai impak pertumbuhan terhadap alam sekitar dan pembentukan langkah sesuai bagi menangani masalah alam sekitar.

MEB berusaha mewujudkan pertumbuhan mampan yang memenuhi keperluan berterusan penduduk tanpa menjejaskan generasi akan datang menerusi pengawasan dan pemuliharaan berkesan alam semula jadi dan sumber mudah lupus.

Pendekatan baru ini sangat relevan dengan pengurusan air serta sumber minyak dan gas.

Penerima manfaat mutlak: Rakyat dan perniagaan

MPEN menjangkakan suatu siri manfaat yang akan sampai kepada semua rakyat jika langkah dasar MEB dilaksanakan dengan konsisten dan sepenuhnya. Bagaimanapun, kita mesti menyedari penyampaian pelbagai manfaat ini memerlukan masa.

Sementara itu, beberapa segmen penduduk mungkin melihat impak negatif lebih daripada manfaat ataupun mereka mendapat manfaat yang kurang berbanding orang lain.

Kerajaan mesti berupaya menyampaikan kesaksamaan hakiki manfaat ini pada kemudian hari, menggesa komitmen diberikan kepada proses dan mewujudkan visi kebaikan bersama jangka panjang.

Disebabkan keperluan terhadap ketepatan masa dan urutan tindakan dasar yang betul, PTE akan menyediakan jaring keselamatan lebih baik dan dana transformasi untuk melindungi pelbagai komuniti ketika tempoh peralihan sebelum manfaat direalisasikan sepenuhnya.

Orang ramai perlu lebih memahami penyelarasan dan perubahan secara teratur diperlukan jika mahu melihat matlamat MEB tercapai.

Manfaat bagi perniagaan akan diperoleh daripada kesaksamaan alam sekitar lebih baik, ekosistem lebih berkesan dan pasaran lebih cekap bagi memudahkan pelaburan dan operasi.

Ciri Teras MEB

Bagaimanakah keadaan Malaysia pada 2020? Pada masa depan, MEB akan melahirkan Malaysia yang terkenal dengan transformasi kukuh, hasil kepintaran rakyatnya yang ditunjukkan kepelbagaiannya yang harmoni dan tradisi budayanya yang kaya.

Ekonominya kelak adalah berpandukan pasaran, ditadbir urus dengan rapi, berintegrasi serantau, berorientasikan keusahawanan dan inovatif.
Sektor swasta akan menjadi penggerak utama pertumbuhan dalam pelaburan berpandukan pasaran dan pengeluaran semakin dikuasai oleh barangan dan perkhidmatan yang mempunyai nilai tambah yang tinggi dalam persekitaran yang bersaingan.

Kerajaan akan menjadi fasilitator yang cekap menerusi rangka kerja kawal selia yang rapi, seimbang, fokus pasaran dan membantu pasaran.

Kerajaan akan terus berperanan menangani gangguan daripada kegagalan pasaran yang tidak dapat dielakkan.

Institusi kerajaan dengan tadbir urus rapi dan lebih cekap dipertanggungjawabkan terhadap hasil berasaskan pencapaian selaras dengan PTK dan memiliki kakitangan berkelayakan tinggi dengan keupayaan melaksanakan pelbagai tugas dan pada masa sama, mempamerkan fleksibiliti serta dinamisme.

Firma swasta, pertubuhan bukan kerajaan dan masyarakat sivil akan menaruh hasrat untuk mencapai standard tadbir urus yang diterima pakai pada peringkat antarabangsa.

MEB akan menyediakan rangka kerja dan persekitaran untuk melahirkan semangat keusahawanan bagi memanfaatkan sebaik-baiknya peluang pertumbuhan daripada pembiayaan yang tersedia.

Inovasi dan teknologi terkini akan menjanakan produk, perkhidmatan dan proses kreatif yang memiliki nilai tambah yang tinggi dalam arena teknikal, sosial dan institusi.

Semua ini akan menyumbang kepada perluasan pasaran melalui integrasi serantau dalam perdagangan dan perkhidmatan serta melalui pembentukan rantaian penawaran dan rangkaian pengeluaran rentas sempadan.

0 Peluang penggiat filem dan drama buat bisnes dengan Astro

Astro untung sebelum cukai RM430.82 juta


2010/03/31
ASTRO All Asia Networks Plc (Astro) mencatat keuntungan sebelum cukai RM430.82 juta bagi tahun kewangan berakhir 31 Januari 2010, berbanding kerugian RM372.37 juta tahun sebelumnya.

Pencapaian itu bersandarkan pendapatan yang meningkat 9.66 peratus kepada RM3.26 bilion, daripada RM2.97 bilion pada tahun kewangan berakhir 31 Januari 2009. Bagi suku kewangan keempat berakhir 31 Januari 2010, pengendali stesen televisyen berbayar itu merekodkan keuntungan sebelum cukai RM99.94 juta, meningkat 406 peratus daripada RM19.69 juta pada suku sama tahun sebelumnya. Pendapatan dalam suku dikaji menokok 13.5 peratus kepada RM879.19 juta daripada RM774.53 juta sebelumnya.

Dalam kenyataan semalam, Astro berkata, keputusan baik itu diraih susulan prestasi kukuh operasi perniagaan televisyen berbayarnya di Malaysia.

Operasi perniagaan televisyen berbayarnya di negara ini merekodkan 284,000 pelanggan bersih baru, sekali gus menjadikan jumlah keseluruhan asas pelanggan kepada 2.93 juta dengan mewakili 49 peratus kadar penembusan penonton televisyen di Malaysia.

Ketua Eksekutif Astro TV, Datuk Rohana Rozhan, berkata prestasi baik itu turut diraih hasil daripada pelaksanaan kukuh rancangan operasi syarikat serta pengawalan kos yang berdisiplin.
Katanya, perkhidmatan televisyen definisi tinggi (HDTV) terus mencatatkan pertumbuhan dan syarikat merancang menambahkan lagi perkhidmatan barunya dengan menawarkan perkhidmatan seperti rakaman video digital, VOD/NVOD dan penghubungan IP.

“2010 akan menjadi tahun terbesar buat peminat sukan Astro kerana kami akan menyiarkan antara lain semua 64 perlawanan bola sepak Piala Dunia secara langsung dalam bentuk definisi biasa dan definisi tinggi, Piala Thomas dan Uber, Sukan Komanwel New Delhi dan Sukan Asia Guang Zhou,” katanya.

Unit operasi televisyen Astro di India, Sun Direct terus mengekalkan statusnya sebagai penyedia perkhidmatan televisyen berbayar utama dengan mencatatkan pelanggan baru bersih sebanyak 1.6 juta orang, menjadikan jumlah keseluruhan asas pelanggannya kepada 4.1 juta.

Susulan prestasi kukuh itu, Lembaga Pengarah Astro mengumumkan dividen awal dikecualikan cukai sebanyak 5.0 sen sesaham, menjadikan jumlah dividen tahun kewangan dikaji kepada 12.5 sen sesaham.

0 Lagi gempa bumi di sekitar Malaysia

Gempa bumi kuat di Kepulauan Andaman, India


2010/03/31
KUALA LUMPUR: Satu gempa bumi kuat berukuran 6.4 pada skala Richter melanda Kawasan Kepulauan Andaman, India pada 12.55 tengah malam tadi.


Jabatan Meteorologi Malaysia dalam satu kenyataan di sini berkata, gempa bumi itu berpusat di latitud 13.51 utara dan longitud 92.85 timur, kira-kira 751km barat laut Ranong, Thailand, dan 1,110km barat laut Langkawi.

Tiada amaran tsunami dikeluarkan oleh jabatan itu.-Bernama

0 Ke arah pendapatan rakyat sekali ganda

Oleh MOHD. RIDZWAN MD. IMAN dan MOHAMAD SHOFI MAT ISA
pengarang@utusan.com.myNajib Tun Razak bersama timbalannya, Tan Sri Muhyiddin Yassin pada Persidangan Invest Malaysia 2010 di Hotel Shangri-La, Kuala Lumpur, semalam.
________________________________________

KUALA LUMPUR 30 Mac - Datuk Seri Najib Tun Razak hari ini melancarkan Model Ekonomi Baru (MEB) yang bertujuan melonjakkan ekonomi negara untuk menjadi negara maju menjelang 2020 dan seterusnya meningkatkan pendapatan rakyat secara keseluruhan.
Perdana Menteri berkata, pelbagai strategi akan dilaksanakan melalui MEB yang antara lain melonjakkan kuantum pendapatan perkapita rakyat daripada AS$7,000 (RM23,000) kepada AS$15,000 (RM49,000) setahun dalam tempoh 10 tahun.
"MEB hendaklah dibina dari sini. Ia bukanlah suatu tugas yang mudah, tetapi ia menjanjikan pulangan lumayan jika kita mampu melakukan transformasi ini," katanya semasa berucap pada Persidangan Invest Malaysia 2010 di sini, hari ini.
Najib yang juga Menteri Kewangan berkata, keutamaan MEB adalah untuk menangani masalah jurang pendapatan dan membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum.
"Sehubungan itu, adalah perlu MEB memberi tumpuan kepada usaha meningkatkan tahap pendapatan semua golongan yang kurang bernasib baik.
"Ia akan memberi fokus terhadap keperluan seluruh rakyat seperti mereka yang tinggal di rumah panjang di Sabah dan Sarawak, serta golongan miskin luar bandar di Semenanjung Malaysia yang seringkali tersisih daripada aktiviti ekonomi negara.
"Golongan nelayan, peniaga kecil dan petani juga tergolong dalam kategori ini. Begitu juga Orang Asli dan penduduk bandar berpendapatan rendah yang bekerja keras untuk menyara kehidupan dalam keadaan ekonomi yang sukar," katanya.
Sehubungan ini, katanya, laporan Majlis Penasihat Ekonomi Negara (MPEN) mencadangkan supaya fokus diberikan terhadap kumpulan 40 peratus strata pendapatan terendah di Malaysia - dari segi individu dan wilayah.
"Merekalah merupakan golongan yang kurang bernasib baik yang masih memerlukan perhatian khusus.
"Matlamat akhirnya, tiada rakyat Malaysia yang hidup dalam kemiskinan, semuanya mendapat peluang saksama untuk berjaya dan berkongsi kemakmuran negara," tambahnya.
Oleh itu, tegas Perdana Menteri, dasar afirmatif yang diperbaharui akan dilaksana berdasarkan empat prinsip yang mesra pasaran, merit, telus dan keperluan.
Najib berkata, sebagai contoh, kerajaan akan mewujudkan proses tender yang telus dengan peraturan jelas bagi golongan bumiputera Melayu dan pribumi lain.
Katanya, secara praktiknya, pendekatan itu bermakna sokongan kepada bumiputera akan dipertingkatkan dan dilakukan berdasarkan kepada keperluan, bukannya mengikut bangsa.
Mengenai usaha mewujudkan negara berpendapatan tinggi, beliau berkata, keadaan itu akan juga memberi kesan kepada upah pekerja yang lebih tinggi di dalam ekonomi.
Katanya, pertumbuhan itu bukan sahaja daripada segi modal, tetapi juga produktiviti yang tinggi melalui penggunaan kemahiran dan inovasi, koordinasi yang diperbaiki, penjenamaan yang kukuh dan mematuhi piawaian antarabangsa dan hak harta intelektual.
"Ekonomi yang berasaskan pengetahuan, pelaburan dalam teknologi baru, kemahiran yang pelbagai, inovasi dan kreativiti, serta peningkatan kecekapan adalah pemacu kepada prestasi sektor awam dan swasta," katanya.
Beliau menambah, pelaburan dan persaingan pasaran untuk mendapatkan bakat terbaik juga akhirnya akan mewujudkan suasana pembayaran upah yang tinggi.
Najib juga menegaskan, dalam memberikan rakyat kehidupan berkualiti, MEB mesti bertunjangkan kepada penjanaan pertumbuhan ekonomi mapan yang mengambil kira kesan ke atas persekitaran dan sumber asli.
"Tidak ada maknanya kita terlalu mengejar masa depan dengan kekayaan yang melimpah-ruah, sekiranya sumber alam dan nilai masyarakat terhakis yang bakal dihadapi oleh generasi akan datang," katanya.

Wednesday, March 10, 2010

0 UEFA Champion Leagu: Arsenal 5, Porto 0

Sumber: Arsenalmalaysia.blogspot.com :

UEFA Champion League: Arsenal Bergaya Atasi Porto 5-0!


Terbaik dari Arsenal, tiada ungkapan lain yang dapat mengambarkan kemenangan Arsenal pada pagi ini dengan begitu banyak gerakan dan pemainan cantik yang ditunjukan Arsenal. Ketiadaan kapten pasukan,Cesc Fabregas tidak begitu dirasai apabila Arsenal mudah melepasi halangan daripada Porto dengan kemenangan 5-0 di Emirates Stadium, dan aggregate 6-2 dan hero pada pagi ini ialah Nicklas Bendtner yang menjaringkan hatrik pertama beliau bersama Arsenal. Berikut ialah kesebelasan utama Arsenal yang diturunkan Wenger:-

Arsenal's Team XI


Almunia
Sagna---Campbell---Vermaelen---Clichy
Nasri---Song---Diaby
Rosicky---Bendtner---Arshavin


Subs: Fabianski, Armand Traore, Silvester,Walcott,Eboue,Denilson,Eduado.


Arsenal membuat perubahan pada skuad yang menang sabtu lepas ketika melayan Porto pagi tadi dengan memberi peluang kepada Campbell bergandingan dengan Vermaelen serta Song kembali mengisi dibahagian defensive midfielder dan Arshavin mengantikan Walcott dengan bermain di sebelah sayap kiri.


Arsenal yang memerlukan gol awal bagi menghidupkan peluang, ternyata impian tersebut menjadi kenyataan apabila Nicklas Bendtner membuka jaringan pada awal pemainan pada minit ke-9 selepas mendapat bola muntah hasil gerakan Nasri dan Arshavin dengn menolak mudah bola ke gawang Porto.


Kemudian Arsenal mengandakan asakan bagi menambah jaringan dan pada minit ke-25 Bendtner sekali lagi menjadi pemain yang menjaringkan gol apabila gerakkan yang dimulakan oleh Arshavin yang berjaya mengelecek pertahanan Porto masuk kedalam kotak penalti dan membuat hantaran kepada Bendtner yang tidak dijaga oleh pertahanan Porto dan Bendtner mudah menolak bola kegawang yang terbuka luas. First half Arsenal mendahului 2-0.


Pada separuh masa kedua Arsenal bermula agak perlahan, dengan Porto yang semakin terdesak mencari gol bagi sekurang-kurangnya mengheret perlawanan ke penentuan sepakan penalti tetapi tersentak apabila Samir Nasri menjaringkan gol cantik pada minit ke-63. Nasri yang dikawal rapat oleh 3 orang pertahanan Porto berjaya mengelecek dan melepasi halangan sebelum merembat masuk melepasi penjaga gol Porto iaitu Helton ke penjuru gol. Gol yang menarik serta gerakkan solo yang menarik dari pemain yang terbaik.Arsenal mendahului 3-0 dan membunuh semangat melawan Porto yang cuba bangkit.


Tidak cukup dengan itu, Wenger membuat pertukaran dengan memasukan Eboue mengantikan Rosicky dibahagian sayap kanan. Dan hasilnya Eboue ternyata tidak mengecewakan pengurus beliau apabila menjaringkan gol ke-4 Arsenal pagi ini. Gol yang berpunca dari satu counter attack dari sepakkan sudut Porto, bola berjaya dikeluarkan pertahanan Arsenal dan Arshavin yang dikawal berjaya mencuri bola tersebut lalu membuat larian solo sambil dibantu Eboue dan Arshavin melorong bola kepada Eboue sebelum beliau memperdayakan Helton dan menolak bola ke dalam gawang yang tidak dijaga. 4-0 Arsenal mendahului pada minit ke-66.


Kemudian Bendtner melengkapkan malam gemilang Arsenal apabila menyudahkan sepakan penalti pada minit ke-90 apabila Eboue dijatuhkan dalam kotak penalti sekali gus menjadikan malam terbaik bagi Nicklas Bendtner yang menjaringkan hatrik. Nampaknya Bendtner membalas balik kritikan keatas beliau.


Untuk keseluruhan pemainan, Arsenal bermain sebagai satu pasukan yang begitu baik ketika menyerang dan ampuh ketika bertahan dengan gandingan Sol Campbell dan Thomas Vermaelen membuktikan yang mereka mampu beraksi baik dan mengekalkan fokus dari dibolosi oleh penyerang Porto. Nasri dan Arshavin merupakan nadi pasukan pada pagi ini dengan beberapa gerakan menarik dan gol paling terbaik pada pagi ini semestinya gol yang dihasilkan oleh Samir Nasri (boxer bunga). Dan pujian aku juga tidak terlepas kepada prestasi terbaik yang ditunjukkan Nicklas Bendtner yang menyumbat hatrik pertama dalam karie beliau sebagai pemain Arsenal.


Habis pemainan 90minit, Arsenal berjaya layak ke suku akhir UEFA Champion League dengan sangat bergaya dan menunjukkan azam yang kuat bagi memburu piala musim ini.Aku rasa tak sia-sia aku bersengkang mata pada pagi ni. So to All Arsenal Supporter, Always Trust In Arsene Wenger!!! GO ARSENAL GO!!!

Monday, March 01, 2010

0 Lagi pemain arsenal patah kaki dalam perebutan kejuaraan

Sumber: UM:

Malang Ramsey rencat pesta ArsenalAaron Ramsey menahan kesakitan akibat patah kaki sambil cuba ditenangkan oleh pemain yang menerjahnya, Ryan Shawcross pada perlawanan Liga Perdana England, kelmarin.– AP

LONDON, England – Kegembiraan Arsenal mengalahkan Stoke 3-1 terencat apabila pemainnya, Aaron Ramsey patah kaki akibat terjahan keras pemain lawan, Ryan Shawcross, kelmarin.

Pengurus Arsenal, Arsene Wenger berkata, Ramsey mungkin akan dipindahkan ke hospital di London.

‘‘Kami tahu ia merupakan kecederaan yang amat teruk, namun kami tidak tahu berapa lama dia akan direhatkan, apa yang pasti sudah tentu untuk jangka panjang.

‘‘Saya kecewa dengan terjahan yang dilakukan oleh Shawcross. Kami memang sudah mengetahui dengan cabaran yang akan dihadapi dalam setiap perlawanan.

‘‘Namun, kami hilang tiga pemain (Eduardo dan Abou Diaby) kerana terjahan melampau, saya enggan untuk mempercayai bahawa ia merupakan satu kebetulan.

‘‘Saya sukar mempercayai apabila terpaksa melalui perkara seperti ini. Saya hanya percaya apa yang saya lihat dan apabila anda mendapati pemain mengalami kecederaan sedemikian, ia amat sukar untuk diterima,’’ kata Wenger.

Shawcross dilayangkan kad merah sejurus selepas insiden itu dan dia menangis selepas melihat kecederaan yang dialami Ramsey.

‘‘Kami tidak dilindungi sepenuhnya. Kadang kala kami sering menjadi mangsa kepada kekasaran pemain lawan,’’ kata ketua pasukan Arsenal, Cesc Fabregas.

Namun, Shawcross mengakui tiada niat mencederakan Ramsey ketika melakukan terjahan itu.

‘‘Saya berasa cukup sedih apabila melihat Ramsey mengalami kecederaan yang begitu teruk dan harapan saya bersamanya.

‘‘Saya mendoakan Ramsey agar cepat sembuh daripada kecederaannya,’’ kata Shawcross.

Selepas perlawanan itu, Fabio Capello memanggil Shawcross ke dalam skuad England buat kali pertama dalam kariernya menjelang pertemuan persahabatan dengan Mesir.

‘‘Sepanjang yang saya tahu, Shawcross tidak pernah berniat sebegitu. Tidak mungkin... walaupun berjuta tahun dia tidak akan beraksi dan berbuat begitu kepada seseorang.

‘‘Dia begitu kecewa dengan apa yang terjadi, anda boleh lihat dia menangis ketika meninggalkan padang, dia terkejut apabila mengetahui kecederaan Ramsey,’’ kata Wenger.

Permainan terikat 1-1 ketika insiden itu berlaku, namun Arsenal mendapat penalti di saat akhir permainan sebelum Thomas Vermaelen menambah jaringan ketiga pada masa kecederaan. – AP

Respon:
Apabila melihat ulang tayang pertembungan kaki itu, betapa sukar untuk mempercaya. Masih ingat bagaimana tiga tahun dulu, pemain arsenal patah kaki dan sejak itu prestasi merosot dan gagal kerkal di takhta liga. Sangat menyedihkan untuk pasukan, team, negaranya, dirinya, keluarganya dan semua yang dekat dengan ramsey.

0 Laporan berita gempa di Chile oleh Utusan Malaysia

Sumber: UM:

Chile bergegar lagi 115 kali

WASHINGTON 28 Feb. - Beberapa gegaran baru yang kuat melanda Chile awal hari ini, gegaran susulan selepas gempa kuat yang melanda negara Amerika Latin itu, semalam.

Setakat ini jumlah korban dilaporkan meningkat kepada 300 orang dan jumlah yang terbunuh dalam bencana itu dijangka terus meningkat.

Jabatan Geologi Amerika Syarikat menyatakan sebanyak 115 gegaran susulan dilaporkan di negara itu berukuran antara 4.9 hingga 6.9 pada skala Richter awal hari ini.

Kejadian itu menyebabkan penduduk di wilayah tengah Chile yang teruk dilanda bencana itu terpaksa bermalam dalam khemah bagi mengelakkan kemalangan.

Jabatan itu melaporkan gegaran paling kuat berukuran 6.1 pada skala Richter dikesan pada pukul 8.25 pagi waktu tempatan (pukul 11.25 malam waktu Malaysia), pada kedalaman 35 kilometer kira-kira 63 kilometer ke utara bandar Talca.

Chile terletak dalam kawasan lingkaran api di Pasifik dan sering mengalami gegaran seismik.

Pusat gempa bumi yang berlaku semalam berada beberapa ratus kilometer ke utara kejadian gempa besar yang melanda Chile pada Mei, 1960 berukuran 9.5 pada skala Richter yang mengorbankan antara 2,200 hingga 5,700 penduduk.

Pegawai Chile berkata, kejadian gempa semalam menyebabkan 1.5 juta rumah dan bangunan rosak atau ranap, selain menyebabkan kemudahan pengangkutan di bandar Concepcion yang terletak berhampiran pusat gempa itu mengalami kerosakan teruk.

Gempa yang melanda Chile semalam itu juga merupakan antara 10 gempa paling kuat pernah dilaporkan dalam sejarah.

Gegarannya dapat dirasakan sehingga sejauh Jepun dan turut menyebabkan tsunami di Lautan Pasifik.

Amaran tsunami telah dikeluarkan di 55 negara sehingga ke New Zealand dan gempa itu telah mencetuskan tsunami di utara Jepun, menyebabkan ratusan ribu penduduk dipindahkan. – AFP

Respon:
115 gegaran susulan? 10 gempa terkuat dalam sejarah? Takut! Mari berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

0 Gempa bumi terkuat dan bertalu-talu di merata-rata tempat

Sumber: BH:

16 gempa bumi kuat gegar Chile, 214 maut


CONCEPCION, Chile: Satu daripada gempa bumi terkuat dunia pada abad ini menggoncang Chile semalam, menyebabkan sekurang-kurangnya 214 orang maut, meruntuhkan bangunan serta mencetuskan tsunami yang mengancam pantai Pasifik sehingga Hawai dan Jepun.

Bangunan terbakar, jambatan runtuh dan runtuhan menghalang jalan raya di serata tengah Chile tetapi angka korban awal adalah agak rendah berbanding gempa bumi yang menggegarkan Haiti bulan lalu.

Sebuah bangunan pangsapuri dengan 200 penghuni runtuh di Concepcion, bandaraya paling hampir dengan pusat gempa itu, dan anggota penyelamat tidak pasti beberapa ramai yang terselamat.
Kenderaan yang terbalik berselerakkan di bawah jejambat runtuh di ibu negara Santiago dan bekalan elektrik terputus di serata tempat, menyukarkan usaha menilai tahap kerosakan dan kemalangan jiwa.

Kerajaan menyatakan sekurang-kurangnya 214 orang terbunuh dalam gempa bumi bermagnitud 8.8 itu yang berlaku pada 3.34 pagi (0634 GMT), menyebabkan orang ramai yang sedang tidur bertempiaran keluar dari rumah masing-masing ke jalan raya sambil berpelukan dan menangis.

Pegawai Chile berkata, bilangan kematian tidak mungkin meningkat secara drastik dan Pusat Penyelidikan Geologikal Amerika Syarikat (USGA) piawaian bangunan yang baik membantu mengurangkan kemalangan jiwa.

Ia adalah gempa bumi kelima terkuat sejak 1900 dan menjejaskan ekonomi serta prasarana pengeluar tembaga utama dunia itu. - Reuters

Respon:
Sangat menakutkan apabila rentetan gempa bumi berlaku dalam selang masa yang singkat setiap hari di banyak tempat di seluruh dunia.

0 PM benarkan rakyat manfaat jana wang di internet

Sumber: BH:

Rakyat diminta manfaat internet jana pendapatan

Oleh Abdul Razak Raaff dan Rosli Abdul Jalil
bminggu@bharian.com.my

PEKAN: Datuk Seri Najib Razak meminta rakyat memanfaatkan sepenuhnya laman sosial internet yang semakin popular di kalangan masyarakat negara ini bagi menjana ekonomi menerusi perniagaan secara atas talian (online).

Perdana Menteri berkata laman sosial seperti Facebook, Myspace, Twitter dan Friendster bukan hanya untuk bersuka-suka atau aktiviti sosial.

“Saya meminta masyarakat tidak hanya menggunakan internet atau jalur lebar untuk kegunaan sosial tetapi juga menggunakan kemudahan ini untuk mempertingkatkan ekonomi masing-masing dengan menjalankan aktiviti perniagaan secara online,” katanya ketika berucap melancarkan Tanjung Agas Real-Time Broadband (TARB) Tanjung Agas Technology Sdn Bhd, di sini, semalam.
Turut hadir Tengku Muda Pahang, Tengku Abdul Rahman Sultan Ahmad Shah yang juga Pengerusi Tanjung Agas Technology Sdn Bhd (TATSB) dan Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Adnan Yaakob.

Najib berkata, banyak laman sosial atau sesawang tempatan boleh digunakan untuk menjalankan perniagaan atau mencari maklumat yang lebih bermanfaat untuk menjana ekonomi dan perniagaan.

“Sejajar dengan tahun inovasi kali ini, rakyat seharusnya berinovasi untuk membangunkan ekonomi dan taraf hidup melalui teknologi komunikasi maklumat (ICT ) dan jalur lebar berkelajuan tinggi (HSBB),” katanya.

Najib juga meminta supaya pengguna internet tidak menyalahgunakan laman sosial bagi tujuan memfitnah atau memburukkan pihak lain.

“Infrastruktur dan perkhidmatan moden saja tidak memadai dan ia perlu digunakan sebaik-baiknya oleh orang ramai dan janganlah disalahgunakan termasuk menabur fitnah,” katanya.

Najib berkata, hanya beberapa hari lalu, laman Facebooknya mencapai lebih 100,000 peminat, membuktikan masyarakat negara ini sememangnya gemar berhubung.

Sementara itu, Najib turut melakukan kunjungan ke Unit Haemodialisis Hospital Pekan dan menyaksikan penyerahan tiga unit mesin haemodialisis bernilai RM135,000 yang disumbangkan Radicare (M) Sdn Bhd.

Unit itu mempunyai 16 unit mesin haemodialisis yang memberi perkhidmatan kepada 41 pesakit buah pinggang.

Sumbangan itu bagi membantu pihak hospital menampung rawatan bagi pesakit yang memerlukan rawatan dialisis di Hospital Pekan.

Respon:
Bidang maklumat adalah produk dan perkhidmatan yang baik. Yang penting, kita kena hasilkan produk sendiri. Program affiliate juga merupakan pilihan terbaik, kita harus tahu skil dan triknya...