.bubble-comment-count{ background:transparent url(http://tinyurl.com/yd7yycn) no-repeat; float:right;top:0; font-size:11px; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight:bold; height:31px; width:34px; text-align:center; margin-left:10px; padding:4px 0 0 3px; }

Friday, October 08, 2010

0 British kata Malaysia tidak akan berjaya kerana kepelbagaian kaum didalamnya. Mahukah kita nafikan hakikat itu? Banyak hal belum selesai

Kumpulan fanatik berfikiran sempit, negatif

Oleh DR. SAODAH ABD. RAHMAN

KEJAYAAN Malaysia dalam membentuk sebuah negara membangun yang pesat jika dibandingkan dengan negara membangun yang lain adalah hasil daripada ketekunan dan prihatin kerajaan dalam mengekalkan keamanan yang bercorak universal. Sikap yang sering membangkitkan emosi perkauman dan kemarahan masyarakat pelbagai kaum perlu ditangani secara tegas.

Sejarah pembentukan Malaysia sepatutnya difahami oleh semua golongan masyarakat supaya tidak wujud individu-individu yang terlalu fanatik kepada bangsa dan agama secara membuta tuli, menghina dan memperlekehkan agama dan budaya kaum lain.

Sikap terlalu angkuh dengan kedudukan dan kepercayaan agama jika sukar dikawal boleh menyebabkan seseorang itu mudah membangkitkan sentimen sehingga menyebabkan berlakunya kemarahan dan persengketaan sesama kaum.

Sikap toleransi umat Islam terhadap agama lain mempunyai kaitan dengan prinsip pemerintahan dan kepimpinan Islam yang berasaskan kepada undang-undang dan hubungan mereka dengan masyarakat bukan Islam yang berdasarkan kepada keadilan, saling hormat menghormati, kerjasama dan berkomunikasi.

Malaysia yang dipimpin oleh para pemimpin pelbagai kaum dan agama adalah bukti yang jelas menunjukkan masyarakat Islam mempunyai sikap keterbukaan terhadap bukan Islam selama mana kedudukan agama mereka tidak tergugat. Perkara seperti ini sepatutnya difahami oleh kesemua kaum dalam negara ini.

Jika keamanan dan kestabilan negara berasaskan kepada konsep saling hormat menghormati, memahami antara satu sama lain dan kerjasama dalam membangunkan negara maka usaha ke arah ini perlu dipergiatkan supaya setiap individu yang lahir dalam negara ini menikmati pembangunan dan kekayaan negara secara aman dan harmoni.

Sikap terlalu fanatik kepada kepercayaan sehingga menghina agama lain secara membuta tuli bukan merupakan ciri-ciri orang yang mempunyai keperibadian keagamaan. Setiap agama mempunyai tradisi, budaya dan cara beribadat yang berbeza. Justeru, masyarakat pelbagai kaum dalam negara ini perlu memahami perbezaan dalam budaya dan tradisi keagamaan supaya tidak ada individu-individu yang terlalu ghairah untuk mereformasikan budaya dan agama masyarakat lain ke dalam budaya dan tradisi agama mereka.

Sifat fanatik dan terlalu taksub kepada kepercayaan agama wujud dalam diri seseorang disebabkan individu tersebut tidak terdedah kepada corak kehidupan masyarakat lain. Setiap agama mengajar penganutnya supaya menghormati ajaran agama lain dan batas-batas tertentu berhubung dengan manusia. Jika tokoh-tokoh agama tidak prihatin terhadap ajaran moral yang diajar oleh agama mereka, maka secara tidak langsung mereka akan merendahkan kedudukan agama mereka kepada masyarakat lain.

Jika keamanan dan keharmonian merupakan asas ajaran agama, kenapa isu-isu sensitif sering dibangkitkan? Setiap orang beragama merasai diri mereka sahaja yang diterima oleh Tuhan. Ini merupakan fitrah kepada setiap penganut agama. Orang Islam memperakui bahawa Islam adalah agama yang diwahyukan oleh Allah tetapi mereka dicegah daripada menghina Tuhan yang disembah oleh masyarakat lain. Ini kerana setiap manusia amat sensitif terhadap isu-isu keagamaan dan ketuhanan.

Masyarakat yang digelar oleh al-Quran sebagai Ahli Kitab (Kristian dan Yahudi) sepatutnya lebih memahami konsep kasih sayang dan konsep hidup berjiran seperti diajar oleh Nabi Isa dan Musa. Al-Quran meletakkan Ahli Kitab yang beragama Kristian sebagai orang paling tawadduk dan berbudi pekerti tinggi dan paling hampir dengan Islam kerana mereka menghayati ajaran Nabi Isa seperti mana firman Allah dalam surah 3 (al-Ma'idah ): 52 yang bermaksud; "Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, 'Sesungguhnya kami ini orang Nasrani/ Kristian' yang demikian itu disebabkan di antara mereka itu terdapat paderi-paderi atau rahib yang tidak menyombong diri."

Di dalam perpustakaan di Vatican, Rom, penulis melihat al-Quran dimuliakan dan diletakkan di tempat yang dihormati. Hubungan orang Kristian terutamanya Pope dan bishop begitu mesra dan akrab dengan orang Islam. Sepatutnya perhubungan persahabatan dan persefahaman antara umat Islam dan Kristian dalam negara ini menjadi semakin kukuh kerana dalam aspek teologi terdapat banyak perkongsian antara kedua agama.

Pendedahan dalam kehidupan pelbagai kaum amat penting bagi menjalinkan persefahaman di antara kaum dalam negara ini. Sikap prejudis terhadap kaum dapat di atasi jika setiap individu dalam negara tidak dihasut dan disemarakkan dengan api permusuhan serta saling menghormati antara satu sama lain.

Oleh itu sikap fanatik dan keterlanjuran segolongan kecil kaum usah dijadikan sebagai isu besar yang boleh menyemarakkan pertelingkahan dan permusuhan antara kaum demi memelihara keamanan dan kestabilan politik dalam negara ini. Hayatilah konsep hidup yang mengamalkan prinsip kasih dan sayang serta saling hormat-menghormati dalam masyarakat pelbagai kaum dan agama sebagai simbol kepada kecemerlangan tamadun yang sedang dibina.

DR. SAODAH ABD. RAHMAN,

Jabatan Usuluddin dan Perbandingan Agama, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

0 Jalan raya Malaysia membunuh atau pengguna jalan raya Malaysia saling membunuh? Atau yakin masuk syurga kerana sudah beragama?

Malaysia pegang rekod kematian jalan raya

Oleh AZMAN ANUAR
rencana@utusan.com.my

PENGUATKUASAAN undang-undang trafik dan saman nampaknya masih kurang berkesan dalam mendisiplinkan pemandu Malaysia. Angka kematian di jalan raya terus meningkat. Satu demi satu Ops Sikap dilaksanakan tetapi kadar kemalangan tidak pun menurun. Jadi sudah ada komentar yang mengkritik pelaksanaan Ops Sikap.

Malah, langkah mencegah kemalangan itu dianggap sebagai projek membuang masa dan membazir wang kerajaan semata-mata. Ungkapan kata-kata "kelajuan itu membunuh" ternyata tidak meresap ke dalam minda pemandu Malaysia.

Jika diteliti data kajian Forum Pengangkutan Antarabangsa Paris, ketika 30 negara menunjukkan penurunan kadar kematian jalan raya dari tahun 2000 hingga 2009, hanya tiga negara merekodkan peningkatan. Paling menonjol di antara tiga negara itu ialah Malaysia yang menjadi tumpuan bersama Argentina dan Kemboja.

Daripada kajian melibatkan semua negara, Malaysia berada di kedudukan paling atas dengan kadar kematian tertinggi iaitu seorang bagi 100,000 penduduk.

Berdasarkan 23.8 kematian bagi setiap 100,000 penduduk tahun lalu, kadar kematian akibat kemalangan di Malaysia adalah 6.3 kali lebih tinggi berbanding dengan United Kingdom (UK), Sweden dan Belanda. Ini bermakna bahawa 6.3 kematian di Malaysia bagi setiap satu nyawa penduduk UK pada tahun lalu.

Kemalangan jalan raya mengakibatkan ekonomi Malaysia kehilangan RM9 bilion tahun lalu dari segi kehilangan nyawa dan cedera. Tahun lalu berlaku 6,640 kemalangan jalan raya atau 18.2 kematian sehari, bermakna setiap 1 jam 20 minit seorang rakyat Malaysia terbunuh di jalan raya.

Kementerian Pengangkutan memaklumkan, kelajuan di jalan awam telah terbukti secara saintifik sebagai faktor utama peningkatan ketara risiko maut dan cedera bukan sahaja kepada pemandu dan penumpang tetapi juga kepada pengguna jalan raya lain yang tidak bersalah. Kira-kira 60 hingga 70 peratus kemalangan berlaku akibat kelajuan.

Menurut Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (MIROS), motosikal dan kereta masing-masing mencatatkan lebih 60 peratus dan 20 peratus kematian di jalan raya. Sementara kadar kemalangan maut paling tinggi melibatkan orang muda yang berumur di antara 16 hingga 25 tahun.

Kementerian Pengangkutani sedang mengkaji pelaksanaan sistem penguatkuasaan automatik yang melibatkan penggunaan kamera dalam usaha menambah baik dan meningkatkan penguatkuasaan di kawasan mudah berlaku kemalangan.

Pakar pengangkutan awam, Prof. Dr. Abd. Rahim Md. Nor menyokong penggunaan kamera automatik. Kayanya, ini menambah satu lagi langkah, dalam senarai langkah yang telah dilaksanakan selama ini.

"Bagaimanapun, pada pendapat saya, ini tidak dapat mengubah dengan signifikan sikap pemandu kerana, pertama punca utama kemalangan di Malaysia ialah 'tidak mahir memandu'. Kedua, dasar kita terhadap saman berubah-ubah. Saman masih rendah dan tidak bersifat menghukum serta boleh pula mendapat diskaun. Malaysia belum faham konsep 'rakyat diutamakan'.

Dr. Abd. Rahim, Profesor Pengangkutan Awam dari Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia mendapati Ops Sikap hanya berkesan dalam mengurangkan kemalangan di musim perayaan (lihat rencana Utusan Malaysia, 20 September 2010). Malangnya, Ops Sikap melibatkan kos yang tinggi dan sumber manusia yang banyak. Sikap pemandu masih tidak berubah. Pemandu berdisiplin bukan kerana kesedaran, tetapi kerana mereka sedang diperhatikan oleh penguat kuasa undang-undang jalan raya.

"Semasa Ops Sikap, kita dapat kurangkan kematian kepada 14 sehari. Selepas Ops Sikap kematian naik semula kepada 18 sehari. Orang ramai tidak tahu pun angka-angka ini," kata Dr. Abd. Rahim.

Beliau melihat penggunaan kamera automatik kaedah yang berkesan untuk mengesan pemandu memandu melebihi had kelajuan. Bukti imej sah di mahkamah.

"Pihak berwajib perlu membangunkan suatu sistem pangkalan data yang besar, sentiasa di kemas kini, dan sistem penghantaran saman yang cekap dan boleh dipercayai. Bahagian penghantaran saman perlu kuat, kalau tidak data dan imej akan bertimbun-timbun, dan ada orang yang akan disaman dan ada pula yang terlepas atau lewat dihantar saman. Ini akan menjemput rungutan orang ramai tentang ketidakcekapan dan ketidakadilan.

"Kaedah ini tidak akan mengubah sikap. Pemandu masih tidak faham mengapa kemalangan berlaku, mengapa suami dan anak mereka mati di jalan raya.

"Kita masih belum memberi lampu isyarat yang betul kepada orang ramai. Mereka perlukan kemahiran memandu yang tinggi, dan kesedaran tentang punca kemalangan. Isunya ialah ramai yang belum sedar, dan langkah-langkah setakat ini belum berjaya menyedarkan sepenuhnya orang ramai," kata beliau.

Menteri Pengangkutan Datuk Seri Kong Cho Ha berpendapat pelaksanaan sistem automatik salah satu kaedah paling berkesan dalam meningkatkan kecekapan penguatkuasaan dan menahan kemungkinan pesalah trafik.

Beliau menjelaskan kaedah ini selari dengan rancangan jangka panjang untuk 'visi sifar kemalangan maut'. Pelaksanaan sistem kamera automatik ini diharap membantu menyelamatkan nyawa rakyat.

Malaysia perlu belajar dan mengambil pendekatan terbaik daripada negara luar. Mungkin ia amat berguna untuk menyelamatkan nyawa rakyat, memerangi gejala rasuah dan menjadikan pemandu Malaysia berhemah di jalan raya.

Persoalannya, bagaimana Malaysia hendak mempercepatkan program ini. Janganlah kita terus memegang kecemerlangan sebagai negara paling tinggi kematian di jalan raya dalam kajian global.

0 Pengikut ajaran Ahmadiyah bukan lagi Islam kerana tidak mengaku Nabi Muhammad bukan nabi terakhir

Pengikut Qadiani jangan lagi dakwa diri Islam
JAKARTA 7 Okt. - Pertubuhan Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) menggesa pengikut ajaran Ahmadiyah (Qadiani) supaya jangan lagi mendakwa diri mereka sebagai penganut Islam.

Gesaan itu disuarakan semalam oleh Timbalan Setiausaha Agung NU, Enceng Shobirin dalam perbincangan mengenai penyelesaian isu Ahmadiyah.

Kata Enceng, pengikut ajaran sesat itu akan terus disisih dan dipulaukan jika mereka terus berkeras untuk mengaitkan diri mereka dengan Islam sedangkan mereka melanggar ajaran-ajaran Islam yang paling asas.

Beliau memberi amaran keganasan terhadap pengikut Ahmadiyah akan berulang kerana umat Islam menganggap ajaran itu sebagai ancaman terhadap kesucian Islam.

Seorang lagi anggota panel perbincangan, Timbalan Pengerusi NU, Slamet Effendi Yusuf berkata, umat Islam di serata dunia tidak mengiktiraf ajaran Ahmadiyah yang tidak mengaku Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, sebagai sebahagian Islam.

"Malah di Pakistan di mana Ahmadiyah bermula, ajaran itu tidak diiktiraf sebagai sebahagian Islam tetapi pengikutnya bebas untuk mengamalkan ajaran mereka.

"Mungkin inilah penyelesaian terbaik kepada masalah Ahmadiyah," kata Slamet. - Agensi