.bubble-comment-count{ background:transparent url(http://tinyurl.com/yd7yycn) no-repeat; float:right;top:0; font-size:11px; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight:bold; height:31px; width:34px; text-align:center; margin-left:10px; padding:4px 0 0 3px; }

Wednesday, March 31, 2010

0 Rupanya kerugian Astro berikutan penamatan perkhidmatan di Indonesia

Astro catat untung bersih RM233 juta
KUALA LUMPUR - Astro All Asia Networks Plc. (Astro) mencatatkan keuntungan selepas cukai dan kepentingan minoriti (PATAMI) sebanyak RM233 juta bagi tahun kewangan berakhir 31 Januari 2010 berbanding kerugian bersih sebanyak RM529 juta pada tahun kewangan lalu.

Kerugian yang dialami pada tahun 2009 itu disebabkan penamatan perkhidmatan televisyen berbayar di Indonesia.

Pengerusinya, Datuk Badri Masri (gambar) berkata, syarikat juga mencatat peningkatan perolehan kumpulannya sebanyak 10 peratus kepada RM3.3 bilion berbanding RM2.97 bilion tahun sebelumnya.

"Ini didorong oleh peningkatan permintaan daripada segmen perniagaan televisyen berbayar dan ia kini menjadi penyumbang utama kepada pertumbuhan kumpulan,'' katanya dalam kenyataan yang dikeluarkan di sini semalam.

Menurut beliau, pendapatan sebelum cukai, faedah, penyusutan dan pelunasan (EBITDA) Astro pula meningkat sebanyak 24 peratus kepada RM831 juta berbanding RM671 juta tahun sebelumnya.

Astro mencatatkan penambahan sebanyak 284,000 pelanggan baru dalam segmen perniagaan televisyen berbayar sekali gus meningkatkan jumlah pelanggan ketika ini kepada 2.93 juta orang.

Jumlah pelanggan tersebut mewakili sebanyak 49 peratus kadar penembusan perkhidmatan televisyen satelit ke rumah kediaman di Malaysia.

Sehubungan itu, Ketua Pegawai Eksekutif Astro TV, Datuk Rohana Rozhan berkata, Astro TV mencapai EBITDA sebanyak RM846 juta iaitu pencapaian tertinggi dalam sejarah syarikat.

"Maklum balas berhubung perkhidmatan definisi tinggi (HD) mula meningkat dan kami bercadang untuk memperkenalkan tawaran baru seperti rakaman digital video, video atas permintaan (VOD) dan sambungan internet protokol (IP),'' katanya.

Mengulas lanjut mengenai hala tuju syarikat, beliau berkata, tahun ini akan menjadi tahun kemuncak bagi peminat sukan memandangkan Astro akan menyiarkan 64 perlawanan Piala Dunia 2010 secara langsung dalam siaran definisi standard dan HD serta perlawanan Piala Thomas dan Uber, Sukan Komanwel di New Delhi serta Sukan Asia di Guangzhou.

Selain itu, lembaga pengarah Astro juga mengumumkan dividen interim keempat dikecualikan cukai sebanyak 5.0 sen sesaham yang menjadikan jumlah dividen bagi tahun itu sebanyak 12.5 sen sesaham.

0 Arah tuju bisnes Malaysia selepas Tahun 2020

Ke manakah tujuan kita?


2010/03/31
MATLAMAT utama Model Ekonomi Baru (MEB) adalah menjadikan Malaysia negara maju berpendapatan tinggi dengan ciri keterangkuman dan kebolehmampanan menjelang 2020.

Pencapaian satu-satu matlamat tidak seharusnya menjejaskan yang lain. Dalam usaha gigih mencapai matlamat itu, kita tidak boleh mengambil jalan pintas dengan berbelanja lebih menggunakan kekayaan sumber asli yang sememangnya tidak kekal. Kita juga tidak boleh menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa pasaran dan mengabaikan keperluan memelihara keharmonian sosial. Selepas mencapai status negara maju, usaha perlu diteruskan untuk mengekalkan kedudukan itu meskipun selepas 2020.
Melonjak ke arah status berpendapatan tinggi

Pelaksanaan penuh dan mampan bagi pembaharuan yang disarankan Majlis Penasihat Ekonomi Negara (MPEN) akan mendorong transformasi Malaysia ke arah ekonomi berpendapatan tinggi menjelang 2020.

MPEN menjangka pembaharuan yang berani akan menambahgiat pelaburan, mendorong produktiviti buruh dan merangsang kecekapan, lalu menaikkan kadar pertumbuhan benar kepada purata 6.5 peratus setahun dalam tempoh 2011-2020.
Keluaran Negara Kasar (KNK) per kapita akan meningkat kepada kira-kira AS$17,700 menjelang 2020.

Senario ini mengandaikan tidak berlakunya satu lagi krisis ekonomi besar pada peringkat global yang boleh menggelincirkan ekonomi Malaysia keluar daripada landasan pertumbuhan ini.

Jika sasaran pertumbuhan KDNK hendak dicapai, maka permintaan agregat juga perlu tumbuh pada kadar yang bertenaga.

Pelaburan akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi melepasi 2020. Sumbangan daripada pelaburan swasta mesti kembali ke paras bermakna seperti yang dicapai pada 1997, iaitu mencecah hampir satu per lima daripada KDNK menjelang 2020 berbanding kira-kira satu per sepuluh pada 2010.

Pertumbuhan mampan juga akan disokong hemat fiskal. MEB mahukan defisit fiskal dikurangkan lagi ke paras hampir seimbang menjelang 2020.

Defisit fiskal Kerajaan Persekutuan, iaitu kira-kira 7.4 peratus daripada KDNK, mencecah paras puncak pada 2009 dan dijangka menurun kepada 5.6 peratus daripada KDNK pada 2010.
Sentimen pasaran akan bertambah baik lagi jika defisit fiskal ini dikurangkan lagi.

Menjanakan manfaat untuk semua rakyat

Keterangkuman adalah matlamat kedua dan adalah komponen utama MEB. Ini menjadi prasyarat untuk memupuk perasaan kekitaan.

Pertumbuhan yang menyokong golongan miskin akan memastikan tiada kumpulan yang akan dipinggirkan dan keperluan asas rakyat akan dipenuhi.

Keluarga akan diberi peluang dan keupayaan memburu impian mereka di bandar, pekan dan kampung yang moden, canggih dan mudah hubung.

Mereka akan tinggal, bekerja dan belajar di tempat yang bebas daripada berasa bimbang terhadap jenayah, penghinaan diskriminasi dan kekurangan keperluan.

Keterangkuman akan membolehkan semua komuniti menyumbang dan berkongsi kekayaan negara.

Walaupun kesaksamaan sempurna itu mustahil dicapai, namun masyarakat yang terangkum akan memastikan masalah ketidaksamaan ini tidak akan menjadi lebih buruk.

Masyarakat yang berpecah dari segi etnik lebih cenderung mencetuskan konflik ganas.

Komposisi penduduk Malaysia yang berbilang bangsa masih satu ciri unggulnya dan kepelbagaian etnik ini akan kekal bersama kita.

Namun, tumpuan berlebihan pada pengagihan sumber berasaskan etnik akan menimbulkan jurang keterpisahan dan pertelingkahan yang semakin buruk.

Cabaran utama pertumbuhan terangkum ialah pembentukan langkah berkesan yang mencapai keseimbangan antara kedudukan istimewa Bumiputera dengan kepentingan sah kumpulan yang lain.

Justeru, program tindakan afirmatif mesra pasaran yang seiring dengan prinsip keterangkuman akan:


Menyasarkan bantuan kepada isi rumah dalam kumpulan 40 peratus terendah yang 77.2 peratus ialah Bumiputera dan ramai yang berada di Sabah dan Sarawak.


Memastikan peluang yang saksama dan adil melalui proses yang telus.


Menyediakan akses kepada sumber berasaskan keperluan dan merit bagi menambahbaik keupayaan, pendapatan dan kesejahteraan.


Mempunyai rangka kerja institusi mantap demi pemantauan lebih baik dan pelaksanaan yang berkesan.

Program tindakan afirmatif yang telus dan mesra pasaran adalah bertumpu pada pembinaan keupayaan dan kemampuan isi rumah berpendapatan rendah dan perniagaan kecil, bukannya memenuhi syarat dalam mencapai kuota atau sasaran tertentu.

Program Transformasi Ekonomi (PTE) akan mewujudkan mekanisme untuk mengukuhkan keupayaan isi rumah dalam kumpulan 40 peratus terendah supaya mereka dapat mengambil kesempatan daripada peluang yang ada untuk mendapatkan pekerjaan lebih baik, meningkatkan produktiviti dan menambah pendapatan.

Kumpulan ini akan dibantu dengan program membina kemahiran supaya dapat menggunakan naluri keusahawanan bagi memulakan dan mengembangkan perniagaan mereka.

Ini akan menambahbaikkan taraf, peluang dan prospek kehidupan mereka.

Amalan dulu yang membiakkan aktiviti merentir (rent-seeking) dan kuasa naungan (patronage) yang tidak sihat serta menular akan dihentikan.

Penyelesaian yang mampu bertahan lama dari segi ekonomi dan alam sekitar

Komponen kebolehmapanan dalam MEB bertujuan memastikan semua langkah saranan yang diutarakan di bawah model baru itu mestilah mapan dari segi ekonomi dan alam sekitar.

Kebergantungan Malaysia pada penggunaan sumber asli sebagai jentera utama pertumbuhan ternyata tidak mampan dalam kedua-dua aspek berkenaan.

Ini tidak bermaksud mencadangkan penggunaan sumber asli tidak harus menjadi komponen utama pengeluaran negara.

Namun, ini bererti di bawah model baru, keputusan pelaburan dan dasar hanya akan dibuat selepas menimbangkan semua impak jangka panjang terhadap masyarakat, ekonomi dan alam sekitar.

Kebolehmampanan ekonomi akan dipastikan menerusi pembentukan disiplin fiskal yang diperlukan bagi melindungi keseimbangan makroekonomi dan kestabilan kewangan.

Pembaharuan sektor awam adalah komponen penting bagi kebolehmampanan fiskal jangka panjang dan menjadi komponen utama MEB.

Pembaharuan perkhidmatan awam yang berterusan, termasuk peningkatan kemahiran dan latihan semula kakitangan akan menjadi kunci kepada peningkatan kecekapan perkhidmatan awam dan menjadikannya lebih fokus pelanggan.

Kebolehmampanan alam sekitar akan dicapai dengan menolak pendekatan tradisional terhadap pertumbuhan ekonomi yang terlampau mengabaikan alam sekitar.

Sungguhpun sudah wujud sedikit keprihatinan mengenai alam sekitar, namun dasar lalu bertumpu kepada isu penyampaian pertumbuhan yang kemudian diikuti oleh langkah menangani isu alam sekitar.

Pada masa depan, penekanan sama mesti diberikan kepada soal perlindungan alam sekitar dan pertumbuhan ekonomi.

Pengukuran KDNK konvensional bagi pertumbuhan ekonomi tidak mengambil kira kos terhadap masyarakat yang timbul akibat kemerosotan alam sekitar.

Perkembangan terbaru konsep ‘KDNK Hijau’ akan memungkinkan pertimbangan wajar diberikan mengenai impak pertumbuhan terhadap alam sekitar dan pembentukan langkah sesuai bagi menangani masalah alam sekitar.

MEB berusaha mewujudkan pertumbuhan mampan yang memenuhi keperluan berterusan penduduk tanpa menjejaskan generasi akan datang menerusi pengawasan dan pemuliharaan berkesan alam semula jadi dan sumber mudah lupus.

Pendekatan baru ini sangat relevan dengan pengurusan air serta sumber minyak dan gas.

Penerima manfaat mutlak: Rakyat dan perniagaan

MPEN menjangkakan suatu siri manfaat yang akan sampai kepada semua rakyat jika langkah dasar MEB dilaksanakan dengan konsisten dan sepenuhnya. Bagaimanapun, kita mesti menyedari penyampaian pelbagai manfaat ini memerlukan masa.

Sementara itu, beberapa segmen penduduk mungkin melihat impak negatif lebih daripada manfaat ataupun mereka mendapat manfaat yang kurang berbanding orang lain.

Kerajaan mesti berupaya menyampaikan kesaksamaan hakiki manfaat ini pada kemudian hari, menggesa komitmen diberikan kepada proses dan mewujudkan visi kebaikan bersama jangka panjang.

Disebabkan keperluan terhadap ketepatan masa dan urutan tindakan dasar yang betul, PTE akan menyediakan jaring keselamatan lebih baik dan dana transformasi untuk melindungi pelbagai komuniti ketika tempoh peralihan sebelum manfaat direalisasikan sepenuhnya.

Orang ramai perlu lebih memahami penyelarasan dan perubahan secara teratur diperlukan jika mahu melihat matlamat MEB tercapai.

Manfaat bagi perniagaan akan diperoleh daripada kesaksamaan alam sekitar lebih baik, ekosistem lebih berkesan dan pasaran lebih cekap bagi memudahkan pelaburan dan operasi.

Ciri Teras MEB

Bagaimanakah keadaan Malaysia pada 2020? Pada masa depan, MEB akan melahirkan Malaysia yang terkenal dengan transformasi kukuh, hasil kepintaran rakyatnya yang ditunjukkan kepelbagaiannya yang harmoni dan tradisi budayanya yang kaya.

Ekonominya kelak adalah berpandukan pasaran, ditadbir urus dengan rapi, berintegrasi serantau, berorientasikan keusahawanan dan inovatif.
Sektor swasta akan menjadi penggerak utama pertumbuhan dalam pelaburan berpandukan pasaran dan pengeluaran semakin dikuasai oleh barangan dan perkhidmatan yang mempunyai nilai tambah yang tinggi dalam persekitaran yang bersaingan.

Kerajaan akan menjadi fasilitator yang cekap menerusi rangka kerja kawal selia yang rapi, seimbang, fokus pasaran dan membantu pasaran.

Kerajaan akan terus berperanan menangani gangguan daripada kegagalan pasaran yang tidak dapat dielakkan.

Institusi kerajaan dengan tadbir urus rapi dan lebih cekap dipertanggungjawabkan terhadap hasil berasaskan pencapaian selaras dengan PTK dan memiliki kakitangan berkelayakan tinggi dengan keupayaan melaksanakan pelbagai tugas dan pada masa sama, mempamerkan fleksibiliti serta dinamisme.

Firma swasta, pertubuhan bukan kerajaan dan masyarakat sivil akan menaruh hasrat untuk mencapai standard tadbir urus yang diterima pakai pada peringkat antarabangsa.

MEB akan menyediakan rangka kerja dan persekitaran untuk melahirkan semangat keusahawanan bagi memanfaatkan sebaik-baiknya peluang pertumbuhan daripada pembiayaan yang tersedia.

Inovasi dan teknologi terkini akan menjanakan produk, perkhidmatan dan proses kreatif yang memiliki nilai tambah yang tinggi dalam arena teknikal, sosial dan institusi.

Semua ini akan menyumbang kepada perluasan pasaran melalui integrasi serantau dalam perdagangan dan perkhidmatan serta melalui pembentukan rantaian penawaran dan rangkaian pengeluaran rentas sempadan.

0 Peluang penggiat filem dan drama buat bisnes dengan Astro

Astro untung sebelum cukai RM430.82 juta


2010/03/31
ASTRO All Asia Networks Plc (Astro) mencatat keuntungan sebelum cukai RM430.82 juta bagi tahun kewangan berakhir 31 Januari 2010, berbanding kerugian RM372.37 juta tahun sebelumnya.

Pencapaian itu bersandarkan pendapatan yang meningkat 9.66 peratus kepada RM3.26 bilion, daripada RM2.97 bilion pada tahun kewangan berakhir 31 Januari 2009. Bagi suku kewangan keempat berakhir 31 Januari 2010, pengendali stesen televisyen berbayar itu merekodkan keuntungan sebelum cukai RM99.94 juta, meningkat 406 peratus daripada RM19.69 juta pada suku sama tahun sebelumnya. Pendapatan dalam suku dikaji menokok 13.5 peratus kepada RM879.19 juta daripada RM774.53 juta sebelumnya.

Dalam kenyataan semalam, Astro berkata, keputusan baik itu diraih susulan prestasi kukuh operasi perniagaan televisyen berbayarnya di Malaysia.

Operasi perniagaan televisyen berbayarnya di negara ini merekodkan 284,000 pelanggan bersih baru, sekali gus menjadikan jumlah keseluruhan asas pelanggan kepada 2.93 juta dengan mewakili 49 peratus kadar penembusan penonton televisyen di Malaysia.

Ketua Eksekutif Astro TV, Datuk Rohana Rozhan, berkata prestasi baik itu turut diraih hasil daripada pelaksanaan kukuh rancangan operasi syarikat serta pengawalan kos yang berdisiplin.
Katanya, perkhidmatan televisyen definisi tinggi (HDTV) terus mencatatkan pertumbuhan dan syarikat merancang menambahkan lagi perkhidmatan barunya dengan menawarkan perkhidmatan seperti rakaman video digital, VOD/NVOD dan penghubungan IP.

“2010 akan menjadi tahun terbesar buat peminat sukan Astro kerana kami akan menyiarkan antara lain semua 64 perlawanan bola sepak Piala Dunia secara langsung dalam bentuk definisi biasa dan definisi tinggi, Piala Thomas dan Uber, Sukan Komanwel New Delhi dan Sukan Asia Guang Zhou,” katanya.

Unit operasi televisyen Astro di India, Sun Direct terus mengekalkan statusnya sebagai penyedia perkhidmatan televisyen berbayar utama dengan mencatatkan pelanggan baru bersih sebanyak 1.6 juta orang, menjadikan jumlah keseluruhan asas pelanggannya kepada 4.1 juta.

Susulan prestasi kukuh itu, Lembaga Pengarah Astro mengumumkan dividen awal dikecualikan cukai sebanyak 5.0 sen sesaham, menjadikan jumlah dividen tahun kewangan dikaji kepada 12.5 sen sesaham.

0 Lagi gempa bumi di sekitar Malaysia

Gempa bumi kuat di Kepulauan Andaman, India


2010/03/31
KUALA LUMPUR: Satu gempa bumi kuat berukuran 6.4 pada skala Richter melanda Kawasan Kepulauan Andaman, India pada 12.55 tengah malam tadi.


Jabatan Meteorologi Malaysia dalam satu kenyataan di sini berkata, gempa bumi itu berpusat di latitud 13.51 utara dan longitud 92.85 timur, kira-kira 751km barat laut Ranong, Thailand, dan 1,110km barat laut Langkawi.

Tiada amaran tsunami dikeluarkan oleh jabatan itu.-Bernama

0 Ke arah pendapatan rakyat sekali ganda

Oleh MOHD. RIDZWAN MD. IMAN dan MOHAMAD SHOFI MAT ISA
pengarang@utusan.com.myNajib Tun Razak bersama timbalannya, Tan Sri Muhyiddin Yassin pada Persidangan Invest Malaysia 2010 di Hotel Shangri-La, Kuala Lumpur, semalam.
________________________________________

KUALA LUMPUR 30 Mac - Datuk Seri Najib Tun Razak hari ini melancarkan Model Ekonomi Baru (MEB) yang bertujuan melonjakkan ekonomi negara untuk menjadi negara maju menjelang 2020 dan seterusnya meningkatkan pendapatan rakyat secara keseluruhan.
Perdana Menteri berkata, pelbagai strategi akan dilaksanakan melalui MEB yang antara lain melonjakkan kuantum pendapatan perkapita rakyat daripada AS$7,000 (RM23,000) kepada AS$15,000 (RM49,000) setahun dalam tempoh 10 tahun.
"MEB hendaklah dibina dari sini. Ia bukanlah suatu tugas yang mudah, tetapi ia menjanjikan pulangan lumayan jika kita mampu melakukan transformasi ini," katanya semasa berucap pada Persidangan Invest Malaysia 2010 di sini, hari ini.
Najib yang juga Menteri Kewangan berkata, keutamaan MEB adalah untuk menangani masalah jurang pendapatan dan membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum.
"Sehubungan itu, adalah perlu MEB memberi tumpuan kepada usaha meningkatkan tahap pendapatan semua golongan yang kurang bernasib baik.
"Ia akan memberi fokus terhadap keperluan seluruh rakyat seperti mereka yang tinggal di rumah panjang di Sabah dan Sarawak, serta golongan miskin luar bandar di Semenanjung Malaysia yang seringkali tersisih daripada aktiviti ekonomi negara.
"Golongan nelayan, peniaga kecil dan petani juga tergolong dalam kategori ini. Begitu juga Orang Asli dan penduduk bandar berpendapatan rendah yang bekerja keras untuk menyara kehidupan dalam keadaan ekonomi yang sukar," katanya.
Sehubungan ini, katanya, laporan Majlis Penasihat Ekonomi Negara (MPEN) mencadangkan supaya fokus diberikan terhadap kumpulan 40 peratus strata pendapatan terendah di Malaysia - dari segi individu dan wilayah.
"Merekalah merupakan golongan yang kurang bernasib baik yang masih memerlukan perhatian khusus.
"Matlamat akhirnya, tiada rakyat Malaysia yang hidup dalam kemiskinan, semuanya mendapat peluang saksama untuk berjaya dan berkongsi kemakmuran negara," tambahnya.
Oleh itu, tegas Perdana Menteri, dasar afirmatif yang diperbaharui akan dilaksana berdasarkan empat prinsip yang mesra pasaran, merit, telus dan keperluan.
Najib berkata, sebagai contoh, kerajaan akan mewujudkan proses tender yang telus dengan peraturan jelas bagi golongan bumiputera Melayu dan pribumi lain.
Katanya, secara praktiknya, pendekatan itu bermakna sokongan kepada bumiputera akan dipertingkatkan dan dilakukan berdasarkan kepada keperluan, bukannya mengikut bangsa.
Mengenai usaha mewujudkan negara berpendapatan tinggi, beliau berkata, keadaan itu akan juga memberi kesan kepada upah pekerja yang lebih tinggi di dalam ekonomi.
Katanya, pertumbuhan itu bukan sahaja daripada segi modal, tetapi juga produktiviti yang tinggi melalui penggunaan kemahiran dan inovasi, koordinasi yang diperbaiki, penjenamaan yang kukuh dan mematuhi piawaian antarabangsa dan hak harta intelektual.
"Ekonomi yang berasaskan pengetahuan, pelaburan dalam teknologi baru, kemahiran yang pelbagai, inovasi dan kreativiti, serta peningkatan kecekapan adalah pemacu kepada prestasi sektor awam dan swasta," katanya.
Beliau menambah, pelaburan dan persaingan pasaran untuk mendapatkan bakat terbaik juga akhirnya akan mewujudkan suasana pembayaran upah yang tinggi.
Najib juga menegaskan, dalam memberikan rakyat kehidupan berkualiti, MEB mesti bertunjangkan kepada penjanaan pertumbuhan ekonomi mapan yang mengambil kira kesan ke atas persekitaran dan sumber asli.
"Tidak ada maknanya kita terlalu mengejar masa depan dengan kekayaan yang melimpah-ruah, sekiranya sumber alam dan nilai masyarakat terhakis yang bakal dihadapi oleh generasi akan datang," katanya.