.bubble-comment-count{ background:transparent url(http://tinyurl.com/yd7yycn) no-repeat; float:right;top:0; font-size:11px; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight:bold; height:31px; width:34px; text-align:center; margin-left:10px; padding:4px 0 0 3px; }

Wednesday, April 14, 2010

0 1Malaysia VS Malaysian Malaysia

Sunday, December 27, 2009

1MALAYSIA BN TAK SAMA MALAYSIAN MALAYSIA DAP, PKR, PAS

• 1Malaysia, Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan, adalah gagasan pentadbiran, Dato’ Sri Mohd Najib Tun Razak. Ia bukan sesuatu yang baru sebaliknya penyambung kepada gagasan-gagasan para pemimpin lain sebelum ini.

• 1Malaysia tidak sama dengan Malaysian Malaysia yang diperjuangkan oleh pakatan gerombolan pembangkang, khususnya DAP, PKR dan Pas.

• 1Malaysia berpaksi kepada perlembagaan negara dan Rukun Negara.

• Perpaduan yang digambarkan oleh gagasan 1Malaysia amat berbeza dari konsep asimilasi yang diamalkan di negara-negara lain di mana identiti kaum-kaum etnik dilenyapkan dan diganti dengan satu identiti nasional yang sama.

• 1Malaysia sangat berbeza dari konsep Malaysian Malaysia DAP, PKR, Pas dan tidak sekali-kali menyimpang daripada roh perlembagaan persekutuan sebagai undang-undang negara sama ada secara tersurat atau secara tersirat.
• Gagasan 1Malaysia kekal menjunjung kesemua peruntukan teras seperti perkara 3, perkara 4, perkara 152, perkara 153, bahagian 2 dan bahagian 3 sepertimana termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan.

• Oleh yang demikian, jangan ada mana-mana pihak berasa khuatir atau menaruh syak serta bimbang bahawa konsep ini akan terpesong dari apa yang telah dipersetujui dan dimuafakatkan suatu ketika yang lalu.

• 1Malaysia mengakui hakikat dan realiti bahawa Malaysia adalah negara majmuk dan kejayaan UMNO mestilah bersandar pada kejayaan orang Melayu dan sokongan rakan-rakan dalam Barisan Nasional (BN).

• 1Malaysia tidak boleh disamakan dengan Malaysian Malaysia kerana di bawah konsep 1Malaysia, rakyat berdiri, berfikir dan bertindak sebagai bangsa Malaysia dengan mengambil tindakan-tindakan berdasarkan kehendak semua kumpulan etnik.

• Bagaimanapun, ini bukan bererti kerajaan mengetepikan dasar afirmatif. Dasar menolong kaum bumiputera, asalkan dasar itu dilaksanakan dengan cara yang adil dan memberi pertimbangan kepada golongan bumiputera yang layak mendapat sesuatu pertimbangan daripada kerajaan.

• Ketika hak istimewa orang Melayu dan penduduk Bumiputera dipertahankan dalam perlembagaan, masih ada jaminan kepentingan hak kaum lain dipelihara. Tidak seperti Malaysian Malaysia yang menuntut hak sama rata bagi semua.


• Gagasan 1Malaysia terlaksana dalam dua aspek utama. Aspek pertama ialah penerapan Teras-Teras Perpaduan manakala aspek kedua ialah penerapan Nilai-Nilai Aspirasi.


• Teras-teras perpaduan ada tiga perkara iaitu sikap penerimaan antara semua kaum dan rakyat Malaysia.• Kedua, prinsip-prinsip kenegaraan berasaskan Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara.


• Dan ketiga adalah keadilan sosial.


• Teras-teras Perpaduan ini pula didokongi oleh nilai-nilai murni yang perlu menjadi sebahagian dari budaya hidup rakyat Malaysia termasuklah nilai-nilai seperti hormat menghormati, Tawaddhu', kesederhanaan dalam tingkah laku dan tuturkata serta kebijaksanaan dalam sebarang keputusan dan tindakan.


• 1Malaysia menekankan elemen-elemen yang perlu menjadi amalan mana-mana masyarakat yang ingin berdaya maju dan berjaya.• Elemen-elemen tersebut merangkumi Budaya Kecermerlangan dalam melaksanakan semua tugas dan tanggungjawab.• Budaya Ketepatan dari segi menghormati waktu dan meningkatkan kecekapan.• Keberanian untuk berinovasi dan meneroka peluang-peluang baru• Meritokrasi dalam memberikan tugasan kepada yang paling layak melaksanakannya berlandaskan Perlembagaan Persekutuan dan dasar negara;• Kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada tanahair tercinta.• Ketabahan dalam mengharungi sebarang cabaran yang mendatang dan Integriti dalam segala urusan dan transaksi.


• Pembudayaan Nilai-Nilai Aspirasi ini akan menyerlahkan Masyarakat Malaysia yang berwibawa, dihormati dan disegani, bersesuaian dengan identiti sebuah negarabangsa yang maju dan berjaya.


• Dalam melaksanakan komitmen terhadap rakyat, Kerajaan mengutarakan tema "Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan" sebagai sebahagian dari gagasan 1Malaysia.• Gagasan ini membawa maksud bahawa di samping menekankan peri-pentingnya perpaduan rakyat Malaysia, kerajaan juga akan memberikan keutamaan kepada isu-isu yang dianggap penting oleh rakyat.• Kerajaan juga menekankan prestasi dan pencapaian oleh semua kakitangannya apabila berurusan dengan rakyat.• Kerajaan amat memahami betapa pentingnya kecekapan dan kualiti perkhidmatan awam dalam meningkatkan mutu hidup rakyat justeru itu pendekatan mesra-rakyat akan diberi keutamaan oleh semua agensi-agensi kerajaan.• Key Performance Index (KPI) atau Indeks Penunjuk Prestasi digunapakai dalam urusan kerajaan bermula dengan pemantauan KPI bagi semua Menteri-Menteri.• Seorang Menteri di Jabatan Perdana Menteri ditugaskan khas untuk memastikan kelancaran pelaksanaan KPI ini.• Segala inisiatif-inisiatif ini akan membawa perubahan yang nyata bukan sahaja kepada urusan pentadbiran negara, tetapi lebih penting ia akan membawa penambahbaikan kepada kualiti hidup rakyat Malaysia.• 1Malaysia "Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan" diyakini akan menjana satu transformasi ketara, ke arah sebuah negara Malaysia yang maju, didokongi oleh rakyat yang utuh perpaduannya dan tinggi martabatnya pada pandangan dunia.• 1Malaysia mementingkan budaya kecemerlangan untuk mengubah dan membawa Malaysia ke tahap kejayaan dan pencapaian yang lebih tinggi.• 1Malaysia bukan konsep atau formula baru. Matlamat akhir 1Malaysia, iaitu perpaduan nasional merupakan wawasan utama pemimpin-pemimpin negara yang terdahulu, yang telah diterjemahkan dalam pelbagai rupa bentuk dan jelmaan sepanjang lebih lima dekad Malaysia merdeka.• Jika diamati, apa yang berubah adalah pendekatan dan gerak kerja menurut kesesuaian zaman dan generasi yang silih berganti.• 1Malaysia adalah satu gagasan bagi memupuk perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum, berteraskan beberapa nilai-nilai penting yang seharusnya menjadi amalan setiap rakyat Malaysia.• Ia bukan satu pendekatan yang terpisah dari dasar-dasar Kerajaan sebelum ini, sebaliknya ia merupakan pelengkap kepada pendekatan-pendekatan yang sedia ada untuk mengukuhkan lagi perpaduan bagi menjamin kestabilan, ke arah mencapai kemajuan dan pembangunan yang lebih tinggi bagi rakyat dan negara Malaysia.


• 1Malaysia digagaskan sebagai satu formula yang menjadi pra-syarat bagi memastikan aspirasi negara mencapai status negara maju menjelang tahun 2020 tercapai, jika ia diterapkan ke dalam sanubari rakyat dan diamalkan oleh setiap lapisan masyarakat.• Jika "Bangsa Malaysia" yang diilhamkan melalui Wawasan 2020 adalah matlamat akhir perjalanan ini, maka 1Malaysia adalah penunjuk haluan ke arah matlamat itu.• Pengertian ini adalah bertunjangkan hujah bahawa untuk mencapai status negara maju dalam jangkamasa yang telah ditetapkan, syarat yang paling utama ialah sebuah negara yang kukuh dan stabil dan ini akan hanya dapat dicapai apabila rakyatnya bersatu padu.• 1Malaysia menghargai dan menghormati identiti-identiti etnik setiap kaum di Malaysia, dan menganggapnya sebagai satu aset atau kelebihan yang patut dibanggakan.


• 1Malaysia menekankan sikap "Penerimaan" di kalangan rakyat berbilang kaum, di mana sesuatu kaum menerima keunikan kaum yang lain seadanya agar dapat hidup bersama dalam keadaan saling hormat menghormati sebagai rakyat dalam satu negara. Ia adalah peningkatan ketara dari sikap toleransi semata-mata.• Menjadi asas kepada semua ini adalah prinsip keadilan untuk semua kaum, yang membawa maksud bahawa nasib semua rakyat Malaysia akan terbela dan tiada mana-mana pihak akan dipinggirkan.• Keadilan ini mestilah mengambil kira taraf kemajuan kaum-kaum yang berada pada tahap yang berbeza.• Dasar-dasar kerajaan dan peruntukan-peruntukan Perlembagaan yang memberikan pembelaan kepada golongan yang memerlukannya, akan tetap dilaksanakan.• 1Malaysia adalah penerusan agenda membina negara.


• Untuk mencapai kemajuan bagi negara, rakyat perlu dimajukan terlebih dahulu, dan ini dimulakan dengan membentuk sikap penerimaan antara kaum, yang membawa kepada perpaduan yang utuh.


• Apabila perpaduan dicapai, maka urusan pembangunan negara akan berjalan dengan lebih lancar.

Ini artikel penuh yang didakwa. http://sdrkz.blogspot.com/2009/12/1malaysia-bn-tak-sama-malaysian.html

0 comments: